Pääomasijoittajan näkökulma

Tuotamme Suomen Teollisuussijoitukselle eli Tesille digitaalisen sidosryhmäjulkaisun suomeksi ja englanniksi. Kasvu-julkaisu on suunnattu suomalaisille ja kansainvälisille pääomasijoittajille ja yrityksille sekä Suomen poliittisille päättäjille ja virkamiehille. Asiantuntevalle lukijakunnalle tarjotun sisällön laatuvaatimukset ovat tiukat: artikkeleiden on oltava syvällisiä, huolellisesti laadittuja ja mielenkiintoisia, minkä lisäksi julkaisun ulkoasun on täytettävä laadukkaan talousjulkaisun vaatimukset.

Kasvu-julkaisun ohella Tesille on tuotettu myös vuosijulkaisu. Vuosijulkaisu 2014 voitti digitaalisten BtoB-konseptien sarjan kansainvälisessä Eddie & Ozzie Awards -kilpailussa syksyllä 2015.

Ideoita synnyttävää luettavaa

Tesi edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouskasvua pääomasijoitustoiminnan keinoin. Yhtiö sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituskohteina on suoraan tai rahastojen kautta noin 600 yritystä.  Sidosryhmäjulkaisun tarinat kohdeyrityksistä, rahastoista ja yhteistyökumppaneista kertovat samalla paljon Tesistä ja edistävät pääomasijoittajan työtä lupaavien suomalaisten yritysten kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen hyväksi. Yhteistyömme tuottaa pääomasijoitusyhtiön monipuoliselle kohderyhmälle mielenkiintoista ja uusia ideoita synnyttävää luettavaa.

http://julkaisut.teollisuussijoitus.fi/kasvu-1-2016