Inspiroiva Puutarha & Piha on nyt kaupoissa!

Kevään kaunein puutarhalehti on nyt kaupoissa! Upea Puutarha & Piha vie sinut kevään ihastuttavimpiin suomalaisiin puutarhoihin ja tarjoaa roppakaupalla ideoita puutarhakauden alkuun.

Upea Puu­tar­ha & Piha vie si­nut ke­vään ihas­tut­ta­vim­piin suo­ma­lai­siin puu­tar­hoi­hin. Pit­si­nä kuk­ki­vat he­del­mä­puut, tu­han­sien tulp­paa­nien meri ja su­loi­sim­mat si­pu­li­ku­kat aloit­ta­vat puu­tar­ha­ret­ken. Sit­ten kul­jem­me läpi ja­pa­ni­lais­tyyp­pi­sen pi­han ja nau­tim­me yl­lät­tä­vis­tä oles­ke­lu­pii­lois­ta mut­kit­te­le­vien ki­vi­pol­ku­jen var­rel­la.

Nau­tis­ke­lem­me unel­mien pi­o­neis­ta ja vie­rai­lem­me hy­vän mie­len kas­vi­huo­nees­sa. Te­ras­sin ke­sä­ku­kat ja par­vek­keen kuk­ka­pa­ra­tii­si hou­kut­te­le­vat au­rin­koon, ja li­sää ide­oi­ta am­men­ne­taan eng­lan­ti­lais­tyyp­pi­ses­tä cot­ta­ge gar­de­nis­ta hu­vi­ma­joi­neen.

Puu­tar­ha & Piha on eri­kois­jul­kai­su, joka ko­ko­aa yh­teen Koti ja keit­ti­ön iha­nim­mat puu­tar­ha­ju­tut. Eri­lais­ten puu­tar­ho­jen ja kas­vi­huo­nei­den hoi­ta­jat an­ta­vat par­haat neu­von­sa eri­lais­ten kas­vien tai­mi­kas­va­tuk­seen, hoi­toon ja si­joit­te­luun.

Hae oma Puu­tar­ha & Piha leh­ti­pis­tees­tä!

Jaana Kivipelto-Tulkki

Päätoimittaja, Koti ja keittiö