Monikanavaista viestintää journalistisella ammattitaidolla

Case: Fennovoima

Fennovoiman tiedottaja Heidi Laikarin mukaan laadukkaiden julkaisujen tuottaminen vaatii niiden tekemiseen keskittymistä. Siksi hän halusi yhteistyökumppaniksi journalismin ammattilaiset.

Energiayhtiö Fennovoima Oy rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalan Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Yhtiön tavoitteena on, että se saa valtioneuvostolta rakentamisluvan vuonna 2021. Valmistelevat rakennustyöt ovat jo käynnissä.

Fennovoimalle on tärkeää kertoa Hanhikivi 1 -hankkeen etenemisestä ennen kaikkea alueen asukkaille. Tiedottaja ja Fennonen-lehden päätoimittaja Heidi Laikari kertoo, että yhtiö käy jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten asukkaiden kanssa.

– Hyvät välit pyhäjokisiin ja lähiseudun asukkaisiin ovat meille ensiarvoisen tärkeät. Voimme toimia alueella vain, kun meihin luotetaan ja olemme tervetulleita.

Paperilehtenä ilmestyvä Fennonen jaetaan 15 kunnan alueella kahdesti vuodessa noin 128 000 kotitalouteen. Paperilehden rinnalla julkaistaan myös kaksikielistä Fennonen.fi -verkkolehteä, joka tavoittaa lukijoita paperilehteä laajemmalta alueelta.

Verkkolehti, jota luetaan

Verkkolehden tekeminen ja kehittäminen pelkästään omin voimin olisi työlästä ja veisi paljon aikaa. Siksi sen tuottaminen on ulkoistettu.

– Toimialamme on vaikea. Halusimme yhteistyökumppanin, joka hallitsee sisällön tuottamisen B2B -sektorille. Halusimme lisäksi digijulkaisusta entistä laadukkaamman ja paremman lehden, jota luetaan. Siksi valitsimme tekijöiksi journalismin ammattilaiset, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan lehden tekemiseen, Heidi Laikari kertoo.

– Arvostamme Fokus Media Sisun journalistista otetta. Haluamme niin verkko- kuin paperilehteenkin juttuja, joissa kerrotaan myös asioista ja ilmiöistä ydinvoimalahankkeen ympäriltä, ei pelkästään Fennovoimasta. Tarvitsemme ammattilaisia kiinnostavien juttujen tekemiseen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä.

Paperilehti jaetaan Oulusta Kokkolaan

Fennonen.fi:ssä julkaistaan alueen ja hankkeen ajankohtaisista kuulumisista kertovia sisältöjä ympäri vuoden. Samat sisällöt julkaistaan myös englanniksi. Myös uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa kahdella kielellä.

Paperilehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Oulu-Kokkola -akselilla. Laaja, heterogeeninen kohderyhmä ja maantieteellisesti rajattu jakelualue vaikuttavat julkaisun aihepiireihin. Lehti keskittyykin verkkolehteä enemmän kertomaan työmaan tapahtumista sekä esittelemään paikallisia yrittäjiä ja sponsorointikohteita.

– Lehteen valitaan aiheita, jotka koskettavat erityisesti pyhäjokisia, mutta myös lähiseudulla asuvia. Jutuissa huomioidaan lisäksi kunnat, jotka osallistuvat aktiivisesti Hanhikivi 1 -hankkeeseen, Heidi Laikari kertoo.

Fokus Media Sisu uudisti paperilehti Fennosen konseptin vuonna 2017, jolloin lehden ulkoasu ja rakenne muutettiin. Pari vuotta sitten uudistettiin myös digilehden ulkoasu ja sen juttutyypit.

Uutiskirje asiakkaille

Fokus Media Sisu tuottaa suurimman osan lehtien ja Fennonen.fi:n sisällöstä ja vastaa uutiskirjeen kokoamisesta verkkolehden juttujen pohjalta sekä sen lähettämisestä Fennovoiman sidosryhmille. Verkkolehden jutuista tuotetaan sisältöä myös Fennovoiman sosiaalisen median kanaviin.

– Fokus Media hallitsee myös someviestinnän, ja on ollut mukana kehittämässä sosiaalisen median sisältöjämme. Monikanavaisessa viestinnässä ammattitaitoinen yhteistyökumppani on todella iso apu, kertoo Heidi Laikari.

Hän on tyytyväinen niin uudistuksiin kuin yhteistyöhönkin Fokus Media Sisun kanssa.


Kuva: Ville Pohjonen/Kuulu

Heidi Laikari

Haastattelimme juttuun Fennovoiman tiedottajaa Heidi Laikaria. Teemme yhteistyössä Fennonen-printtilehteä sekä fennonen.fi-digilehteä uutiskirjeineen.