Markkinointiviestintää asiantuntijoille

Case: Orion

Orionin asiakaslehtien ja verkkosivujen sisältö julkaistaan tarkkaan säädellyssä ympäristössä. Tekijöiden on tunnettava lääkefirman ja sen asiakkaiden maailma.

Ei ole yhdentekevää, miten iso pörssiyhtiö Orion näyttäytyy ulospäin. Sisällöntuottajan asiantuntijuus korostuu, kun markkinointiviestintä kohdistuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon ammattilaisiin.

Orionissa on Suomessa sekä tutkimus- että tehdastuotantoa. Reseptilääkkeiden markkinoinnista vastaava markkinointijohtaja Peter Lindström ja itsehoitotuotteiden markkinointijohtaja Sanna Valasmo-Lunkka kertovat, että markkinoinnissa keskitytään ajankohtaisiin, asiakkaita kiinnostaviin asioihin.

Viestintäkanavina toimivat asiakaslehdet ja verkkosivut. Materiaalia on runsaasti ja julkaisutiheys huima.


Tärkeintä on tiimi

Fokus Media tuottaa Orionille kolmea asiakaslehteä. Lääkäreille suunnattu Aesculapius ilmestyy 16 kertaa vuodessa, farmaseuteille tarkoitettu Galenos kuusi ja hoitajille kohdistettu Galenos News neljä kertaa vuodessa. Näiden lisäksi Fokus Media tuottaa sisältöä Orion Pharman lääkäreille suunnattuun Aesculapius.fi:hin.

Vaikka Fokus Media on yrityksenä vasta muutaman vuoden ikäinen, tekijät ovat Orionille ennestään tuttuja.

– Toiminta, laatu ja taso pysyivät samana, vaikka Sanoma Media Finland vaihtui yrityskaupassa Fokus Mediaan, Valasmo-Lunkka kertoo.  

– Tärkeintä ovat ihmiset, se tiimi. Meille on tärkeää, että sisältöjen tekijät ymmärtävät maailmaamme, eikä julkaisujen tekemiseen mene meiltä kohtuuttomasti aikaa, Lindström jatkaa.


Tuottajalla on pelisilmää

Markkinointijohtaja on tyytyväinen, että Fokus Media tuottaa Aesculapiusta itsenäisesti. Toimitusneuvostot ovat apuna niin lehtien kuin verkkosivustonkin suunnittelussa, mutta Orionilla voidaan luottaa siihen, että sisältö vastaa odotuksia.

– Ideat lentelevät välillä hyvinkin vauhdikkaasti Aesculapiuksen toimituskunnassa, joka koostuu eri asioita korostavista asiantuntijoista. Fokus Median sisältöpäällikkö ottaa ideoista kopin. Hänellä on hyvä pelisilmä, Lindström kiittelee.

Valasmo-Lunkka on samaa mieltä.  Fokus Median tiimi löytää tuoreet ja hyvät näkökulmat raakileinakin esitettyjen ideoiden toteuttamiseen.

– He kuuntelevat meitä tarkasti ja löytävät aina ratkaisun. Tiimillä on aktiviinen ja kiva ote.  


Juttujen kierrättäminen tuo synergiaetua

Fokus Media on konseptoinut kaikki kolme lehteä hyvin, mikä helpottaa ja nopeuttaa niiden tekemistä. Sisältöjä pystytään kierrättämään. Esimerkiksi lääkäreille tehtyjä artikkeleita räätälöidään farmaseuteille ja hoitajille. Juttuja hyödynnetään myös Orion.fi-sivustolla.

Aesculapius on jaettu jo pitkään lukijoille Lääkärilehden välissä. Galenos puolestaan ilmestyy Farmasia-lehden välissä. Lukijat ovat ottaneet yhteispostituksen positiivisesti vastaan. Lindström arvelee, että jakeluyhteistyö on lisännyt kaupallisen lehden lukijamäärää.

– Meille on kunnia, että Lääkäriliitto hyväksyi lehtemme. Lääketehtaana toimimme tarkkaan säädellyssä maailmassa. Myös lukijoilta on tullut hyvää palautetta.