Rekisteriseloste

Fokus Media Finland Oy:n asiakas- ja yritysrekisteri

i. Asiakasrekisteri

Kts. seloste yritysrekisteristä tämän sivun osiossa ii.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fokus Media Finland Oy
, Y-tunnus: 3157774-2, Postiosoite: Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Sähköposti: asiakasrekisteri@fokusmedia.fi

3. Rekisterin nimi

Fokus Media Finland Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen, laskuttaminen ja perintä
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi, mainonta ja näihin liittyvä asiakkaiden segmentointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Tietoja käsitellään pääasiallisesti sopimuksen täyttämiseksi. Markkinointi sekä palvelujen käytön analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset perustuvat oikeutettuun etuumme kertoa tuotteistamme ja palveluistamme sekä kehittää palveluita yhä paremmiksi. Rekisteröidylle voidaan lähettää samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä markkinointiviestejä, vaikka nimenomaista lupaa sähköiseen markkinointiin ei olisi annettu. Markkinointiviestien lähettämisen voi kieltää milloin tahansa vastaanotetun viestin kieltolinkistä. Yhteystietojen käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin voi myös kieltää ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Laskutustietoja käsittelemme sopimuksen täyttämisen lisäksi myös lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot värväystiedot asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

  Evästeiden käytöstä saa lisätietoja osoitteesta: https://www.fokusmedia.fi/evastekaytannot/

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • Ulkoisista tietolähteistä kuten esimerkiksi VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä. Näin saadut henkilötiedot tallennetaaan Fokus Median markkinointirekisteriin.

7. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakkaiden tietoja säilytetään sopimussuhteen ajan sekä sen jälkeen 4 vuotta. Tämän jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää yksityiskohtaisten tietojen käsittelyä, taikka siirretään karsittuina markkinointirekisteriin. Laskutusaineiston käsittelyssä huomioidaan lakisääteiset säilytysajat.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset: Henkilötietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.
 • Suostumus: Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli Fokus Median liiketoiminta myydään tai sitä muutoin järjestellään uudelleen, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä pyytää niiden korjaamista, oikaisua tai poistamista lainsäädännön rajoissa.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojen luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voidaan varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Oikeuksien toteuttaminen: Rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 020 7354 130 tai postitse kohdassa 1.
 • Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Viranomaisen yhteystiedot saatavilla osoitteesta: www.tietosuoja.fi.
   

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


 

ii. Yritysrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Fokus Media Finland Oy
Käyntiosoite: Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
Y-tunnus: 3157774-2

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Sähköposti: asiakasrekisteri@fokusmedia.fi


3. Rekisterin nimi

Fokus Media Finland Oy:n yritysrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja kehittäminen
 • Fokus Media Finland Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointi, kehittääminen, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
 • asiakasviestinnän toteuttaminen, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

a. Yritystiedot

 • yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat

b. Henkilötiedot

 • etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut muut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot  sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot

c. Markkinointikiellot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

a. Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
b. Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c. Bisnoden ja Fonectan b-to-b –yritysrekisterit
d. Fokus Media Finland Oy:n työntekijöiden lisäämät kontaktit

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.
b.Fokus Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

a. Yrityskontaktirekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Yrityskontaktirekisterin data on suojattu Privacy Shield -sertifioinnin edellyttämin teknisin keinoin.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostilla asiakasrekisteri@fokusmedia.fi tai  postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt henkilöt.