6 vinkkiä vaikuttavaan infografiikkaan

Blogi

Infografiikan suunnittelu on puoliksi taidetta ja puoliksi tilastotiedettä. Oikein toteutettuna infografiikka on erinomainen keino välittää tietoa kiinnostavalla tavalla. Kokosimme kuusi vinkkiä, joiden avulla nostat infografiikkasi aivan uudelle tasolle!

1. Ymmärrä, mitä viestit ja kenelle

Infografiikan tarkoitus on välittää tietoa nopeasti ja helposti käsiteltävällä tavalla. Tehokkaimmat infografiikat suunnitellaan sisältö edellä: aivan ensimmäisenä on tärkeä määrittää tarkalleen, mitä lukijalle halutaan viestiä. Selkeän ydinviestin ympärille rakennetusta grafiikasta syntyy hyödyllisin kokonaisuus.  

On myös tärkeää tuntea yleisönsä. Arvostavatko grafiikan lukijat nopeaa tietoa? Pidä grafiikka tällöin lyhyenä ja hyvin yksinkertaisena. Käytä kuvakkeita, luettelomerkkejä ja napakoita otsikoita. Vanhemmalle yleisölle suunniteltaessa tulee ottaa erityisesti huomioon kirjainkoon luettavuus ja selkeät kontrastit elementtien ja värien välillä. Numerokeskeisesti ajattelevalle lukijakunnalle suunniteltaessa taas on hyvä korostaa lukuja, prosentteja ja kaavioita.

Finnairin juhlakirjassa julkaistu grafiikka lentokentän toiminnasta. Fokus Media Sisu

2. Pidä sisältö yksinkertaisena

Kun infografiikan ydinviesti on selvillä, pitäisi se tuoda henkiin mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Kuten visuaalisessa suunnittelussa yleensä, myös infografiikoita rakentaessa vähemmän on enemmän. Monet ovat varmasti törmänneet ​​sillisalaattia muistuttaviin vaikeatajuisiin infografiikoihin, joita on lähes mahdotonta tulkita ja jotka eivät suoranaisesti palvele tarkoitustaan. Älä siis unohda negatiivista tilaa, yhtenäisiä elementtejä sekä selkeää ja kompaktia värimaailmaa.

Laatu korvaa määrän myös sisältöä rajatessa – lukijaa ei tarvitse hukuttaa kaikenlaisen oheistiedon alle. Selvitä, mitkä tiedot tukevat infografiikan tavoitteita parhaiten ja mistä informaatiosta lukija hyötyy eniten, ja keskity niihin. Näin ydinviesti välittyy tehokkaasti ilman häiriötä.

Hybridimoottorin toimintaperiaate havainnollistavana kuvituksena. Fokus Media Sisu

3. Anna kuvan puhua

Lähes kaikki infografiikat sisältävät jonkinlaista tekstiä, mikä on usein hyvin oleellinen osa niiden kokonaisuutta. Teksti tulisi kuitenkin pyrkiä pitämään mahdollisimman tiiviinä, grafiikan visuaalista puolta tukevana elementtinä. Pyri näyttämään asiat sen sijaan, että kirjoittaisit ne.

Jos tekstisisältöä on kuitenkin infografiikan aiheen kannalta oleellista laajentaa, harkitse esimerkiksi erillistä liitännäisartikkelia sen sijaan, että sisällyttäisit pidemmän tekstielementin osaksi kuvaa. Näin kuva ja tekstit tukevat toisiaan parhaiten.

Infografiikan tärkein kirjoitettu osa lienee sen otsikko. Tämä on usein ensimmäinen asia, jonka lukija näkee. Otsikon tulee olla erottuva ja ytimekäs sekä ilmaista selvästi, mistä grafiikassa on kyse.

Valaanpyyntimaiden saalisluvut vuonna 2015. James Round

4. Muista värien merkitys

Oikeanlainen värinkäyttö on infografiikkaa suunnitellessa erityisen tärkeää. Värien avulla voidaan nimittää eri tekijöitä, lisätä kontrastia sekä luoda yhteyksiä grafiikan eri osien välille. Hyvä värinkäyttö auttaa lukijaa ryhmittelemään näkemäänsä informaatiota.

Värien merkitys tulee esiin myös infografiikan sävyä mietittäessä. Jos grafiikan tulee olla hauska, kannattaa valita kirkkaita värejä. Jos kyseessä on vakavampi aihe, tummemmat sävyt voivat olla sopivampia. Värimaailman on tärkeä tukea välitettävän tiedon merkitystä.

E-urheilun arvo verrattuna perinteisten urheiluliigojen tuottoon Amerikassa, sekä suoratoistopalvelujen tilaajamäärät numeroina. Visual Capitalist

5. Luo selkeä hierarkia

Kun grafiikan rakenne ja rytmi on suunniteltu hyvin, pystyy lukija yhdellä vilkaisulla määrittämään, missä järjestyksessä sitä luetaan ja mikä on tärkeää. Hyvin suunnitellussa infografiikassa on siis selkeä visuaalinen hierarkia.

Lukijan katse tulee saada kiinnitettyä ensimmäisenä sinne, mistä graafin lukeminen on tarkoitus aloittaa. Länsimaissa tavalliseksi omaksuttu lukusuunta on yleensä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, mutta visuaalisia mielleyhtymiä erilaisille alkupisteille on monia. Infografiikan hierarkinen alku voi olla esimerkiksi ajatuskartan keskipiste, aikajanan alku tai vaikka pyramidin huippu.

Lukusuuntaa ja hierarkiaa määrittäessä voi kirjasinkoon ja värien lisäksi turvautua myös liutaan kansainvälisesti omaksuttuja symboleita, kuten erilaisiin nuoliin, rasteihin ja oikein-merkkeihin.

Toyotan rallitiimi lukuina. Fokus Media Sisu

6. Tee infografiikkaa oikeista syistä

Parhaassa tapauksessa infografiikka välittää tietoa moninkertaisesti tehokkaammin kuin pelkkä teksti. Infografiikat ovat tiedonvälityksessä parhaimmillaan silloin, kun dataa halutaan vertailla keskenään. Ne toimivat erinomaisesti myös esimerkiksi tarkistuslistoina, aikajanoina tai karttapohjaisina ratkaisuina. Kun viesti on nopeampi välittää kuvan kuin tekstin avulla, on infografiikka hyvä ratkaisu. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei infografiikka ole paras keino kovin perusteelliseen tietojen erittelyyn.

Turistivirtojen kasvu Game of Thronesin kuvauslokaatioilla vuodesta 2011. James Round

Satunnaisten ​​graafien ja lukujen kokoaminen yhteen vain niiden itsensä vuoksi kääntyy helposti itseään vastaan, mutta jos infografiikkasi sisältö on harkittua, hyödyllistä ja selkeästi rajattua, ihmiset lukevat sen.

Pääkuva Max Ostrozhinskiy

Kaipaatko asiakaslehdellesi uutta ilmettä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Sesilja Lindell

Sesilja Lindell on visuaalinen suunnittelija, joka rakastaa kaikenlaista nippelitietoa ja erityisesti silloin, kun se on pakattu visuaalisesti kiinnostavaan muotoon.